AÜİFD Hakkında / About AÜİFD

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
JOURNAL OF THE FACULTY OF DIVINITY OF ANKARA UNIVERSITY

ISSN: 1301-0522
e-ISSN: 1309-2057

YAYINLAYAN KURUM / PUBLISHING INSTITUTION
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Ankara University Faculty of Divinity

SAHİBİ / OWNER

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal (on behalf of the Faculty of Divinity of Ankara University)

————————————————————————————————————–
AÜİF Dergisi, ULAK-BİM, Index Islamicus ve ASOS Sosyal Bilimler İndeksi tarafından taranmaktadır.

————————————————————————————————————–

AMAÇ / Purpose

İlahiyat ana bilim alanlarında ve Beşeri Bilimler alanında üretilen akademik ve bilimsel makaleler yayınlamak suretiyle üretilen bilginin yaygınlaştırılması ve yayılmasını sağlamak

(To disseminate knowledge produced in such areas as the main academic branches of Islamic religion and theology, and the humanities by way of publishing academic and scholarly articles and researches.)

MUHTEVA / Scope

AÜİF Dergisi‘nde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır.

Temel İslam Bilimleri / Basic Islamic Sciences
Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku
(Tafsir, Hadith, Kalam, Islamic Law)

Felsefe / Philosophy
İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Tasavvuf
(Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, History of Philosophy, Logic, History of Tasawwuf)

Tarih / History
Dinler Tarihi, İslam Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi, Sanat Tarihi
(History of Religions, Islamic History, History of Islamic Schools of Thought, History of Islamic Arts)

Edebiyat / Literature
Türk-İslam Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı
(Turkish-Islamic Literature, Arabic Linguistics and Lit., Persian Linguistics and Lit.)

Beşeri Bilimler Alanı / Other Fields in Humanities
Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dini Musiki
(Psychology of Religion, Sociology of Religion, Religious Education, Religious Music)

YAYIN DİLLLERİ / Publication Languages

Türkçe (Turkish)
İngilizce (English)
Arapça (Arabic)
Almanca (German)
Fransızca (French)
Farsça (Persian)

—————————————————————————————————–

AÜİF Dergisi (ISSN 1301-0522, e-ISSN: 1309-2057) hakemli akademik bir dergidir ve yılda iki defa yayınlanır. Bu dergide yayınlanan makalelerin ilim ve dil yönünden sorumluluğu yazarlarına aittir. Fikirlerden editörler sorumlu tutulamazlar. Makalelerde belirtilen görüşler, zorunlu olarak AÜİF Dergisi’nin görüşlerini yansıtmazlar. Dergide yayınlanan makalelerin tüm yayın hakları AÜİF Dergisi’ne aittir. Makaleler, önceden izin alınmaksızın tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Ancak ilmi amaçlar doğrultusunda, kaynak göstermek kaydıyla özetleme ve alıntı yapılabilir.

—————————————————————————————————–
AUIF Dergisi (Journal of the Faculty of Divinity of Ankara University) is a peer-reviewed scholarly journal and is published twice a year. Opinions expressed in this Journal belong solely to the authors and do not necessarily represent the Journal. All that is published in this Journal is copyrighted and all rights reserved. Neither as a whole nor in part may the articles published in this Journal be reproduced or distributed in any way or through any digital storage and retrieval system without permission. We allow, however, brief quotations and abstracts for scholarly purposes.