Editoryal Yapı / Editorial Staff

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF DIVINITY OF ANKARA UNIVERSITY

EDİTÖR / EDITOR

Mehmet Kalaycı

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

Muhammet Emin Eren
Recep Gürkan Göktaş
Esra Gözeler
Yasin Meral
Tuğba Öztürk
Kevser Beyazyüz Sipahioğlu
Tuba Nur Umut

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Rahim Acar (Marmara Üniversitesi)
Mehmet Akkuş (Ankara Üniversitesi)
Halis Albayrak (Ankara Üniversitesi)
Yaşar Aydınlı (Uludağ Üniversitesi)
Eyüp Baş (Ankara Üniversitesi)
Christoph Bochinger (Universitat Bayreuth)
Ahmet Hikmet Eroğlu (Ankara Üniversitesi)
Frank Griffel (Yale University)
İlhami Güler (Ankara Üniversitesi)
Wael Hallaq (Columbia University)
Ömer Faruk Harman (Marmara Üniversitesi)
Jules Janssens (Louvain University)
İsmail Kara (Marmara Üniversitesi)
Sönmez Kutlu (Ankara Üniversitesi)
Oliver Leaman (University of Kentucky)
Jon Mcginnis (Univ. of Missouri-St. Louis)
Yahya Michot (Hartford Seminary)
Peter Müller (Pedagogische Hochschule Karlsruhe)
Üzeyir Ok (İbn Haldun Üniversitesi)
Ejder Okumuş (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Mehmet Özdemir (Ankara Üniversitesi)
Ömer Özsoy (Goethe-Universitat Frankfurt)
Mustafa Öztürk (Marmara Üniversitesi)
Osman Taştan (Ankara Üniversitesi)
İsmail Hakkı Ünal (Ankara Üniversitesi)