Yazarlar İçin Bilgi / Info for Authors

 

AÜİF Dergisi‘ne makale göndermeden önce yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde görmek için, lütfen AÜİFD YAYIN REHBERİ‘ni inceleyiniz.

DERGİYE MAKALE TESLİM ETMEK İSTEYENLER İÇİN KISA BİLGİ:

1. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi‘nde yayınlanacak yazılar, (resim, şekil, harita, bibliyografya vb. malzeme hariç) en fazla 9000 kelime civarında olmalıdır. Herhangi bir yazının hacminin bu üst sınırı aşması durumunda, Yayın Kurulu’nun vereceği karar geçerlidir.

2. Yayınlanacak her makalede Türkçe ve İngilizce olarak ÖZ (abstract), anahtar kelimeler (keywords): Öz (75-125 kelime); anahtar kelimeler (3-8 kelime). Makalenin İngilizce başlığı Abstract başlığının altında yer almalıdır.

3. Teslim edilecek telif ve tercüme makaleler (orijinal metinleriyle birlikte olmak üzere) elektronik ortamda makale yayın talebini beyan eden bir e-posta mesajına eklenti olarak iladergi@ankara.edu.tr adresine gönderilmelidir.

ÖNEMLİ:
* Yazarın adı veya yazarla ilgili herhangi bir bilgi, makalenin ilk sayfası dahil hiçbir yerde (ör. dipnotlarda yazarın, kimliğini açık edecek şekilde kendine atıf yapması gibi) BELİRTİLMEMELİDİR.

* Bunun yerine, makaleyle birlikte teslim edilmek üzere hazırlanacak ve yazarın adıyla kaydedilmiş ek bir WORD belgesinde aşağıdaki bilgiler verilmelidir:

Makalenin başlığı
 Yazarın adı, soyadı,
 Kurum ilişkisi,
 Telefon numaraları (iş ve cep telefonu)
 Yazışma adresi (lütfen posta kodunu belirtiniz!)

 E-posta adresi
 ORCID Kimlik numarası

(OCAK 2016 tarihli Yayın Kurulu toplantısında alınan karar sonucu, AÜİF Dergisi artık tercüme makale teslimi kabul etmeyecektir. İstisnai durumlarda, akademik açıdan çok önemli olduğu hususunda Yayın Kurulu’nun ittifak edeceği yabancı dildeki makaleler yine Yayın Kurulu’nun kararıyla yayınlanabilir.)

4. Makaleler, Microsoft Office Word (2003-2013) programında Times New Roman fontu ile 12 punto büyüklüğünde ve 1.5 aralıklı yazılmalı ve .doc veya .docx olarak kaydedilmiş olmalıdır.

5. Makaleler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ilkelerine göre düzenlenmiş ve makale yazım ilkelerine göre formatlanmış olmalıdır.

6. Makalesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi‘nde yayınlanan bir yazar, makalesinin telif hakkının süresiz olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi‘ne ait olduğunu kabul eder.

7. Lütfen AÜİFD Yayın Ahlakı ve Yayın İstismarına Dair Beyanname‘yi okuyunuz.