AÜİFD 57:2 (Eylül / Sept. 2016 )

AÜİF DERGİSİ 57:2 (Eylül / September 2016)

(Journal of the Faculty of Divinity of Ankara University)

57-2 Kapak / Cover

Künye ve İçindekiler / Editorials and Content

Araştırma Makaleleri / Research Articles

Ebū’l-Berakāt el-Baġdādī’nin Risāle fī Māhiyyeti’l-Melāl Adlı Eseri: İnceleme, Eleştirel Metin ve Çeviri
(Abū al-Barakāt al-Baghdādī’s Risāla fī Māhiyyat al-Malāl: Study, Critical Edition, and Turkish Translation)
TUNA TUNAGÖZ                                                        | öz/abstract | pdf tam metin |

“Ey iman edenler! Siz de Musa’ya eziyet edenler gibi olmayın!” (33/el-Aḥzāb:69)
(“O believers, be not like those who abused Moses.” (Qur’an, 33/el-Aḥzāb:69))
YASİN MERAL                                                             | öz/abstract | pdf tam metin |

Sonsuz Tecellî ve Daimî Yaratma: İbn ʿArabī ve İbn Teymiyye’nin Yaratma Meselesine Ezelî Fiil Olarak Bakışları
(Endless Manifestations and Perpetual Creation: Ibn ʿArabī and Ibn Taymiyya on Creation as an Eternal Act)
EMRAH KAYA                                                             | öz/abstract | pdf tam metin |

Tefsir Literatüründe Elest Bezmi
(The Primordial Covenant between God and Man (Bazm-i Alast) in the Tafsīr Literature)
MUHAMMED COŞKUN                                               | öz/abstract | pdf tam metin |

Ahlak Kavramı Üzerine Etimolojik ve Semantik Bir Araştırma
(An Etymological and Semantic Study of the Word akhlāq)
SUAT KOCA                                                                 | öz/abstract | pdf tam metin |

Araştırma Notları / Research Notes

Rabbi Samuel’in Mektubu Adlı Yahudilik’e Reddiyenin es-Semev’el el-Maġribī’nin İfḥāmu’l-Yehūd Adlı Reddiyesiyle İlişkisi Üzerine
(On the Connection between the Letter of Rabbi Samuel and İfḥām al-Yahūd of al-Samawʾal al-Maghribī)
FATIMA BETÜL TAŞ                                                      | pdf tam metin |

Eser ve Bilimsel Toplantı Değerlendirmeleri / Reviews

Bir Müslüman Tarafından Yapılan İlk İbranice Kur’an Çevirisi: Ṣubḥī ʿAlī el-ʿAdevī, ha- Ḳurʾān be-Laşon Aḫer
YASİN MERAL                                                               | pdf tam metin |

İbrahim Aslan. Kâdî Abdulcebbâr’a Göre Aklın ve Dilin Sınırlarında Kur’an
MERYEM ÖZDEMİR KARDAŞ                                     | pdf tam metin |

Vefa Notları / Tributaries

Prof. Dr. Salih Akdemir (1950-2014) Hocamızın Ardından
MEHMET AKİF KOÇ                                                     | pdf tam metin |