AÜİFD 56:1 (Haz. / June 2015)

AÜİF DERGİSİ 56:1 (Haziran 2015)

56-1 Kapak /Cover

Künye ve İçindekilerEditorials and Content

Araştırma Makaleleri / Research Articles

İnsan mı Melek mi? Türlerarası Efdaliyyet Tartışmasına Bir Bakış
(Human or Angel? Discussions on the Superiority between the Two Species)
ULVİ MURAT KILAVUZ          | Öz/Abstract | pdf tam metin |

Sāsānī İmparatorluğu’nun Erken Döneminde Hıristiyanların Konumu ve İlk Sinodlar
(The Status of the Christians and the First Synods in the Early Period of the Sasanian Empire)
MEHMET ALICI           | Öz/Abstract | pdf tam metin |

(المدرسة التنكزية في القدس نموذجا لإدارة المدارس وأوقافها في العصر المملوكي (730ه/1329م
(Kudüs’teki Tenkiziyye Medresesi: Memlūkler Döneminde (730/1329) Medreselerin ve Vakıflarının İdaresine Bir Örnek)
(Al-Tankiziyya Madrasa in Jerusalem as a Model of the Administration and Endowments (Waqf) of Schools in the Mamluk Period (730 AH/1329 AD))
SHAWKAT R. HIJJIH  &  OTHMAN I. AL-TEL         | Öz/Abstract | pdf tam metin |

El-Keşşāf’ta Gizli İ‘tizāl: ez-Zemaḫşerī’nin Tefsir Mukaddimesi Üzerinden Ḫalḳu’l-Ḳur’ān Tartışmaları
(Disguised I‘tizāl in al-Kashshāf: Discussions on the Createdness of the Qur’an through al-Zamakhsharī’s Introduction to His Tafsīr)
MESUT KAYA           | Öz/Abstract | pdf tam metin |

Hz. Ebū Bekr ve ‘Umer’in Hadis Tedvīnine Bakışları ile İlgili Rivayetlerin Tahlili
(An Analysis of Riwāyas Concerning Abū Bakr’s and ‘Umar’s Approach to Hadith Compilation)
MUTLU GÜL  &  HÜSEYİN KAHRAMAN           | Öz/Abstract | pdf tam metin |

Osmanlı’da Bir Ḫalvetī Tekkesi: Ümmī Sinān Dergâhı
(A Khalwatī Tekke in the Ottomans: the Ümmî Sinân Dergâh)
NURAN ÇETİN           | Öz/Abstract | pdf tam metin |

 أثـر الحـديـث فـى البـلاغـة العـربيـة
(Arab Belağatinde Hadisin Etkisi)
(The Influence of Hadith in Arabic Rhetoric)
NECATİ AVCI           | Öz/Abstract | pdf tam metin |

Araştırma Notu ve Yorumlar/ Research Notes and Comments

Nev‘ī Efendī’nin İhtilaf Risalesi ve Kaynağı
(Nev‘ī Efendī’s Epistle of Disagreements and Its Source)
MEHMET KALAYCI          | pdf tam metin |

Eser ve Bilimsel Toplantı Değerlendirmeleri / Reviews

Ahmet Yıldırım. Din, Dünyevileşme ve Zühd
BAYRAM ÇINAR          | pdf tam metin |

Cemil Hakyemez. Osmanlı-İran İlişkileri ve Sünni-Şii İttifakı
İSMAİL AKKOYUNLU          | pdf tam metin |